Afscheid als voorzitter !

Hallo HHP´ers, even wat herinneringen aan vijf jaar voorzitterschap. Nou, ik kan zeggen dat die zeer positief zijn. De vergaderingen met het bestuur verliepen vlot en in uitstekende harmonie en de daarop volgende ALV´s werden altijd in een ontspannen en goede sfeer gehouden. Mijn dank daarvoor is groot en dat meen ik echt.
Als hoogtepunt in mijn voorzitterschap noem ik de verhuizing van Maerlant College naar De Infirmerie. Een verhuizing die geleid heeft tot het schaken in een plezierige omgeving waar hopelijk iedereen het naar zijn zin heeft.
Omdat ik nog nauwelijks achter de Brielse schaakborden te vinden zal zijn - hoewel ik toch een aantal malen acte de présence hoop in te vullen (ietwat vreemd Nederland, dat geef ik toe!), wil ik tevens even mijn "carriere" als clublid memoreren. In de jaren zeventig begonnen als recreatiespeler in gebouw De Toren in Oostvoorne o.l.v. voorzitter Jan ´t Mannetje, werden mij de vele valstrikken en schaakproblemen geopenbaard door mijn eveneens legio tegenstanders. Toen al werd mij duidelijk dat er geen grootmeester in mij schuilde, en dat inzicht geldt tot op de dag van vandaag. Maar plezier in het schaken had ik en heb ik, en ik denk dat dat toch het belangrijkste is. De jaren in De Man, gevolgd door de unieke locatie in het Maerlant College te Brielle met Arie en Jaap, behoren ook tot mijn dierbare schaakherinneringen. Op gegeven ogenblik trad ik toe tot het bestuur, zonder specifieke functie, wat na enige tijd resulteerde in de baan van Kascommissielid.
Deze laatste functie leidde tot vele vermakelijke situaties bij Kees de Troye thuis, waarvan ik jullie samen met Kan K. kond heb gedaan tijdens vele ALV´s. Tja, kascommissie voor het leven werd toch omgezet in het voorzitterschap, dat nu dus beëindigd is. Marco B. wilde gelukkig het voorzittersstokje overnemen in afwachting van de officiële verkiezing van de jaarlijkse april-ALV.
Als laatste wil ik de leden van het bestuur danken omdat zij zich allen steeds weer volledig inzetten voor Het Houten Paard. Zonder hen geen club, maar ook zonder jullie geen club!
Ik hoop dat wij, clubleden, in goede harmonie en omdat we het schaakspel een warm hart toedragen, de komende jaren enthousiast zullen verschijnen in De Infirmerie.

Henk Willemsen