BEKER INTERN

Inleiding/Belangrijkste wijzigingen
HHP-Beker reglement 2018-2019
HHP-Beker reglement 2017-2018
HHP-Beker reglement 2014-2015 (niet meer van toepassing)
HHP-Beker reglement 2013-2014 (niet meer van toepassing)

Inleiding/Belangrijkste wijzigingen

In 2013 wordt nieuw leven geblazen in de interne bekercompetitie. Het is een knock-out systeem en de organisatie is in handen van Ralph Zwart.
In 2014 wordt het reglement aangepast, waarbij na een remisepartij minimaal 2 snelschaakpartijen volgen.
In 2017 wordt het reglement aangepast, waarbij een bekerpartij uit 2 wedstrijden bestaat.
In 2018 wordt het reglement aangepast, waarbij een bekerpartij uit 1 wedstrijd bestaat (alleen de finale bestaat uit 2 wedstrijden).

HHP-Beker reglement 2018-2019

Reglement interne bekercompetitie
 1. Voor de partijen tijdens het bekertoernooi gelden de regels van het FIDE reglement voor het schaakspel (laatste versie)
 2. De twee finalisten van het laatste bekertoernooi zijn vrijgeloot voor de voorronde van de editie van het seizoen erop.
 3. De bekercompetitie loopt over het hele seizoen. Loting van de evt. voorronde partijen en achtste finales vindt plaats op de derde vrijdag van het seizoen. Alle rondes gaan over één partij. De finale bestaat uit 2 partijen.
 4. Indien de wedstrijd in remise eindigt, dan dienen de spelers verder te gaan met twee snelschaakpartijen (5 minuten per speler per partij (klokstand 1) met verwisselde kleuren). Indien het na deze twee snelschaakpartijen een gelijke stand is, dan volgt een "sudden-death" snelschaakpartij. In deze partij mag door beide spelers geen remise worden geclaimd/gevraagd, tenzij het theoretisch remise is. Is er na deze partij nog geen winnaar dan volgt loting door de wedstrijdleider. Het resultaat van deze loting is bindend.
 5. Partijen worden twee keer door loting van de wedstrijdleider ingedeeld (voorronde en achtste finales). Vanaf de kwartfinales wordt door de spelers geloot om de kleur.
 6. De finale wordt gespeeld op twee vrijdagavonden in mei. Is het na die twee partijen nog steeds een gelijke stand, dan volgen er snelschaakpartijen volgens regel 4.
 7. Tot de finale mogen de spelers onderling een speeldatum afspreken. De wedstrijden moeten voor een bepaalde datum gespeeld worden. Spelers zijn zelf verantwoordelijk of hun wedstrijd in de bekerronde op tijd wordt gespeeld. De wedstrijd spelen op een andere plaats en/of tijdstip mag alleen in overleg met en goedkeuring van de wedstrijdleider.
 8. Tijdens het bekertoernooi is met een klok spelen verplicht. We spelen volgens het speeltempo van de R.S.B.-competitie (1 uur 30 minuten + 15 sec per zet/per speler (klokstand 18)). Uitzonderingen op het speltempo alleen in overleg met de wedstrijdleiding.
De datums

Voorlopig schema van belangrijke datums in de bekercompetitie:

HHP-Beker reglement 2017-2018

Reglement interne bekercompetitie
 1. Voor de partijen tijdens het bekertoernooi gelden de regels van het FIDE reglement voor het schaakspel (laatste versie)
 2. De twee finalisten van het laatste bekertoernooi zijn vrijgeloot voor de voorronde van de editie van het seizoen erop.
 3. De bekercompetitie loopt over het hele seizoen. Loting van de evt. voorronde partijen en achtste finales vindt plaats op de derde vrijdag van het seizoen. Alle rondes gaan over twee partijen (uit en thuis).
 4. Indien de wedstrijd in remise eindigt, dan dienen de spelers verder te gaan met twee snelschaakpartijen (5 minuten per speler per partij (klokstand 1) met verwisselde kleuren). Indien het na deze twee snelschaakpartijen een gelijke stand is, dan volgt een "sudden-death" snelschaakpartij. In deze partij mag door beide spelers geen remise worden geclaimd/gevraagd, tenzij het theoretisch remise is. Is er na deze partij nog geen winnaar dan volgt loting door de wedstrijdleider. Het resultaat van deze loting is bindend.
 5. Partijen worden twee keer door loting ingedeeld (voorronde en achtste finales). Na de achtste finales wordt er volgens schema naar de finale gewerkt. Hierbij geldt dat de speler die bij de loting als eerst wordt genoemd de eerste partij wit heeft. Hierna wordt het schema ingevuld tot de finale en heeft een speler nooit meer dan twee achterelkaar dezelfde kleur bij de eerste partij. Komt deze situatie wel voor dan volgt loting voor kleur voorafgaand aan de eerste wedstrijd.
 6. De finale wordt gespeeld op twee aan het begin van het bekerseizoen vastgestelde vrijdagavonden. Is het na die twee partijen nog steeds een gelijke stand, dan volgen er snelschaakpartijen volgens regel 4.
 7. Tot de finale mogen de spelers onderling een speeldatum afspreken. De wedstrijden moeten voor een bepaalde datum gespeeld worden. Spelers zijn zelf verantwoordelijk of hun wedstrijd in de bekerronde op tijd wordt gespeeld. De wedstrijd spelen op een andere plaats en/of tijdstip mag alleen in overleg met en goedkeuring van de wedstrijdleider.
 8. Tijdens het bekertoernooi is met een klok spelen verplicht. We spelen volgens het speeltempo van de R.S.B.-competitie (1 uur 30 minuten + 15 sec per zet/per speler (klokstand 18)). Uitzonderingen op het speltempo alleen in overleg met de wedstrijdleiding.
De datums

Voorlopig schema van belangrijke datums in de bekercompetitie:

HHP-Beker reglement 2014-2015 (niet meer van toepassing)

Reglement interne bekercompetitie
 1. Voor de partijen tijdens het bekertoernooi gelden de regels van het FIDE reglement voor het schaakspel (laatste versie)
 2. De eerste 8 spelers van de ranglijst van de interne competitie van het voorafgaande seizoen zijn de eerste ronde vrijgeloot. De twee finalisten van het laatste bekertoernooi zijn eveneens vrijgeloot. Indien de finalisten niet binnen de top 8 vallen, spelen de overige spelers in een voorronde voor de overige 6 plaatsen voor de achtste finales (6 partijen). Vallen de finalisten wel binnen de top 8, dan spelen de overige spelers voor de 8 nog te verdelen plaatsten (8 partijen).
 3. Spelers kunnen maximaal twee maal achter elkaar met dezelfde kleur spelen. In het geval dat beide spelers al twee keer met dezelfde kleur hebben gespeeld, dan wordt er voorafgaande aan de partij geloot door de wedstrijdleiding in het bijzijn van beide spelers. De uitkomst is bindend.
 4. Indien de wedstrijd in remise eindigt, dan dienen de spelers verder te gaan met één snelschaakpartij (5 minuten per speler per partij (klokstand 1) met verwisselde kleur). Indien deze eerste snelschaakpartij in remise eindigt, dan volgt een tweede snelschaakpartij (weer met verwisselde kleur). Indien het na twee snelschaakpartijen nog steeds een gelijke stand is, dan volgt een "sudden-death" snelschaakpartij. In deze partij mag door beide spelers geen remise worden geclaimd/gevraagd, tenzij het theoretisch remise is.
 5. Partijen worden twee keer door loting ingedeeld op kleur (voorronde en achtste finales). Na de achtste finales wordt er volgens schema naar de finale gewerkt. Hierbij gelden de regels voor kleur volgens punt 3.
 6. De finale wordt gespeeld over twee partijen waarbij beide spelers een keer wit en een keer zwart hebben. Is het na die twee partijen nog steeds een gelijke stand, dan volgen er snelschaakpartijen volgens regel 4.
 7. Tijdens het bekertoernooi is met een klok spelen verplicht. We spelen volgens het speeltempo van de R.S.B.-competitie (1 uur 40 minuten + 5 sec per zet/per speler (klokstand 18)). Uitzonderingen op het speltempo alleen in overleg met de wedstrijdleiding.
 8. Spelers zijn zelf verantwoordelijk of hun wedstrijd in de bekerronde op tijd wordt gespeeld. Indien er door de spelers onderling geen datum gekozen kan worden, bepaalt de wedstrijdleiding de speeldatum. De speler die op de desbetreffende avond niet aanwezig is verliest de partij.
De datums

Voorlopig schema van belangrijke datums in de bekercompetitie:

HHP-Beker reglement 2013-2014 (niet meer van toepassing)